Alarmmästare Johan Ehn och poliskommissarie Tommy Thörnroos medverkade under dagens presskonferens. Tommy Thörnroos uppmanar föräldrar att prata med sina ungdomar om att man inte ska samlas fler än 10 personer. Två ungdomsgäng har skingrats och polisen kommer fortsätta att hålla koll under helgen.

Åtta personer har nu konstaterats smittade av covid-19. En person är inlagd på sjukhus. Landskapsläkare Knut Lönnroth meddelar att Åland nu kan konstateras ha samhällssmitta och att epidemin är här.

Lantrådet Veronica Thörnroos (C) meddelade på dagens presskonferens att det är risk att antalet flyg mellan Åland och Helsingfors kommer att bli färre. Detta efter att finska myndigheter begärt in uppgifter om behovet av flygtrafik efter att landskapet Nyland isolerats från resten av landet.

Ytterligare en person har insjuknat i covid-19 berättar sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen på dagens presskonferens.
Nedan kan du läsa Ålandstidningens direktreferat från dagens presskonferens.

Landskapsläkare Knut Lönnroth bekräftade Ålandstidningens uppgifter om att det nu finns fyra bekräftade fall av covid-19 på Åland vid dagens presskonferens.

Infrastrukturavdelningens biträdande chef Niklas Karlman säger att det kan dröja hela den här veckan innan problemen med transporterna av gods till och från Sverige är löst.
Här under finns Ålandstidningens direktrapportering från måndagens presskonferens.

I går konstaterades två coronafall på Åland. Klockan 14 höll landskapsregeringen en ny presskonferens om det aktuella läget. Se sändningen här.

Under den extrainsatta presskonferensen klockan 19 på lördagen bekräftar myndigheterna att Åland nu har två fall av corona. Personerna har båda varit ute och rest, men de har ingen koppling till varandra. Se sändningen här.

Landskapsregeringen höll en ny presskonferens om coronaläget på lördagseftermiddagen. Se sändningen här.

Röda korset har fått 60 nya frivilliga som vill köra ut mat till pensionärer.
– Uppmaningen till äldre att stanna hemma drabbade oss, men nu har vi glädjande mycket folk som vill hjälpa till, säger Josefine Egenfelt.

Fler Webb-TV