Statistik covid-19

  Bekräftat smittade Sjukhusvård Intensivvård Avlidna
Åland 15 0 0 0
Hela Finland 6.941 51 8 322
Sverige 42.939 Uppgift saknas 293 4.639

Källor: ÅHS, HS-Data, SVT och Folkhälsomyndigheten