Under den extrainsatta presskonferensen klockan 19 på lördagen bekräftar myndigheterna att Åland nu har två fall av corona. Personerna har båda varit ute och rest, men de har ingen koppling till varandra. Se sändningen här.

Nu inleds dagens extrainsatta presskonferens. På plats finns lantrådet Veronica Thörnroos (C), landskapsläkaren Knut Lönnroth och hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen.

– Vi har ett förändrat läge på Åland. Två konstaterade fall, säger lantrådet.

70 personer har lämnat prov. Två av dessa har under lördagen konstaterats positiva. Åtta svar väntar man fortfarande på medan resten har varit negativa.

Knuth Lönnroth: Det handlar om två yngre personer. Båda har rest utanför Åland, men de har ingen anknytning till varandra.

Smittskyddspårning har inletts. Smittskyddslagen gäller. Personer som har varit i nära kontakt med de sjuka ska inte ha sociala kontakter utöver med nära anhöriga.

Det finns i nuläget ingen anledning att göra smittspårning bland hälso- och sjukvårdspersonal, säger man.

Knut Lönnroth: Vi får anta att personerna smittats utanför Åland.

Han understryker att alla ska ta de direktiv som gått ut tidigare på allvar.

Jeanette Pajunen säger att det var väntat att den här situationen skulle uppkomma.
– Inga riktlinjer har ändrat. Allt fortsätter som förut med coronatelefonen och -mottagningen.

– Det viktigaste nu är att alla tar situationen på allvar och följer direktiven så att vi håller vår personal frisk och har möjlighet att ta hand om dem som insjuknar. Det finns ingen anledning att nu vara orolig trots att vi har två bekräftade fall, säger Pajunen.

De två sjuka personerna är isolerade i sina hem. De bedöms alltså inte vara i behov av vård på sjukhus.

Knut Lönnroth säger att man inte går ut med detaljer kring smittspårningen och var personerna rört sig innan de fick beskedet.

ÅHS skickar i nuläget alla prov till Åbo. Därifrån får man väldigt snabbt svar på testerna.

LR kommer inte att kalla till pressinformation vid varje nytt bekräftat fall. Det säger lantrådet.

LR:s informationstelefon kommer att vara öppen till klockan 22 i kväll, då man räknar att antalet frågor nu kan öka.

Vi kommer nu att se en ökning av antalet smittade, men i vilken takt är svårt att förutse, säger Knut Lönnroth. Han berättar vidare att provtagningen i de nu bekräftade fallen skedde under fredagen.

Nu avslutas presskonferensen. En ny hålls klockan 14 på söndagen.

Alarmmästare Johan Ehn och poliskommissarie Tommy Thörnroos medverkade under dagens presskonferens. Tommy Thörnroos uppmanar föräldrar att prata med sina ungdomar om att man inte ska samlas fler än 10 personer. Två ungdomsgäng har skingrats och polisen kommer fortsätta att hålla koll under helgen.

ÅHS utvidgar sin coronaklinik från och med i dag för att kunna ta emot fler patienter. Dessutom låser man akuten och förbjuder besök.
– Det är för att minimera smittspridningen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen.

Åtta personer på Åland är bekräftat smittade av coronaviruset. En av dem är inlagd på sjukhus.
Landskapsläkare Knut Lönnroth konstaterar att Åland nu har samhällssmitta.
– Vi har epidemin här, säger han.

Åtta personer har nu konstaterats smittade av covid-19. En person är inlagd på sjukhus. Landskapsläkare Knut Lönnroth meddelar att Åland nu kan konstateras ha samhällssmitta och att epidemin är här.

Söndagsgudstjänster och andakter i församlingarna strömmas nu via Facebook eller via församlingarnas hemsidor. Detta eftersom församlingsmedlemmarna inte kan komma till kyrkorna och delta i gudstjänsten.

Lagtinget godkände på fredagsförmiddagen den rekordstora tilläggsbudget som landskapsregeringen lagt. Totalt nästan 33 miljoner euro avsätts för att stöda näringsliv, privatpersoner och föreningsliv som drabbas i sviterna av coronaviruset.

Flygtrafiken mellan Åland och Helsingfors riskerar att minska, meddelade lantrådet Veronica Thörnroos vid torsdagens presskonferens.
Från rikshåll har man riktat kritik mot att inresande till Åland från riket rekommenderas självkarantän, något som lantrådet inte kände till.

Kritiken mot Försörjningsberedskapscentralens (FBC) beslut att stöda utländska fartyg för viktiga godstransporter växer.
– Det är märkligt när finländska fartyg ligger stilla och sjömän går utan jobb, säger riksdagsman Mats Löfström.

Viking Line senarelägger sin bolagsstämma till ett ännu okänt datum. Samtidigt meddelar rederiet att det inte kommer dela ut någon dividend i år.

Det kommer betydligt fler barn till närundervisningen i Ytternäs skola än till stadens andra skolor.
Nu ber bildningsdirektör Kjell Nilsson vårdnadshavarna till barnen i Ytternäs att hålla dem hemma när det är möjligt.

Fackförbundet Seko Sjöfolk i Sverige riktar kritik mot Eckerökoncernens permitteringar och varsel om uppsägningar för personalen i Sverige. Man har brutit mot både lagstiftning och regelverk, menar förbundet.
– Detta varsel av våra medlemmar är både förvånande och upprörande, säger Oskar Lindskog, ombudsman på Seko Sjöfolk.

Lagtingets partier är överens om att tilläggsbudgeten som ska stötta näringslivet och höja permitterades dagersättning behövs. Men hur juridiskt hållbara budgetlagarna är tvistar man om.
– Man balanserar på slak lina, säger Ingrid Zetterman (Lib).

Lantrådet Veronica Thörnroos (C) meddelade på dagens presskonferens att det är risk att antalet flyg mellan Åland och Helsingfors kommer att bli färre. Detta efter att finska myndigheter begärt in uppgifter om behovet av flygtrafik efter att landskapet Nyland isolerats från resten av landet.

Fler nyheter