En rekommendation om ansiktsskydd på allmänna platser ges på torsdag nästa vecka. Det meddelade social- och hälsovårdsministeriet och THL vid en presskonferens på förmiddagen.

Representanter för ministeriet samt Institutet för hälsa- och välfärd gav på torsdagens förmiddag en lägesrapport över hur coronasituationen ser ut i Finland just nu. Smittspridningen beskrivs fortfarande som långsam, även om vissa tendenser finns till en ökning av antalet bekräftade fall i vissa regioner.

– De flesta av de nya fallen finns bland unga människor under 30 år, vilket är en skillnad mot i våras, säger Liisa-Maria Voipio-Pilkki som är strategidirektör vid social- och hälsovårdsministeriet.

Ett utkast till ny färdplan finns, just nu diskuteras den i olika arbetsgrupper. I samband med det ges också en rekommendation om bärande av skyddsmask på allmänna platser. Eftersom vissa sjukvårdsdistrikt inte noterat några nya bekräftade fall på flera veckor funderar THL och ministeriet nu på om regionala skillnader kan tas i beaktandet i skyddsmaskfrågan.

– Målet är att färdplanen ska publiceras nästa vecka på torsdag, säger kanslichef Kirsi Varhila.

 

 

På gränsen till banalt.
Så beskriver lantrådet Veronica Thörnroos (C) riksregeringens beslut om landsomfattande restriktioner.

På grund av coronakrisen är den traditionella självständighetsmottagningen på Presidentens slott inställd. I år firar Finland självständighetsdagen på tv den 6 december.

Den 25 september stängde VindAx teckningsperioden för emission inför Långnabbaprojektet – det vill säga vindkraftparken. Då hade man fått in över 18 miljoner euro.

Lagtingets finans- och näringsutskott föreslår att landskapets fjärde tilläggsbudget ska antas, men kommer med en rad påpekanden om behovet av reformer och bättre ekonomisk uppföljning.
Man ställer sig även bakom förslaget att ta upp lån på högst 60 miljoner euro, men efterlyser kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med det långsiktiga underskottet.

Genom att berätta och paketera historier från bland annat Åland hoppas teamet bakom den nya resesajten YOYVOY lyfta närturismen i Östersjöregionen.
– En heltäckande funktion som lyfter hela regionen har länge saknats och vi tror att det finns väldigt stor potential, säger Janis Pavuls som är en av fyra initiativtagare.

Ännu är det inte klarlagt om klippfyndet i Apotekarfaret förorsakade Amorellas grundstötning, eller om grundstötningen lösgjorde klippan. Det säger sjökaptenen Bengt Malmberg som ingår i gruppen som utreder olyckan.
– Men det finns ett korn av sanning i påståendet om den öppna luckan, säger han.

Naturvetenskaplig, humanistisk-samhällsvetenskaplig, estetisk samt hälsa och idrott. Det är inriktningarna som studerande vid Ålands lyceum har kunnat välja.
Men från och med höstterminen 2021 tas inriktningarna bort.
– Valet blir friare, säger specialsakkunnig Bodil Regårdh om förändringen.

Nu begränsar regeringen restaurang- och nattklubbsverksamheterna.
Enligt de nya reglerna ska de stänga klockan 01 och alkoholförsäljningen ska upphöra klockan 24.
Detta efter att coronaläget i Finland har förvärrats och krogar pekas ut som platser där smittan sprids.

Det lossnade stenblockets position i Apotekarfaret har preciserats. Därför har Trafikledsverket beslutat förlänga stängningen av farleden till fredagen klockan 16.

Landskapsregeringen förutsätter att man får vara med och diskutera med berörda ministerier inför arbetet med förslag till den nya vårdreformen i Finland. Det framför man i ett utlåtande.
– Vi vill säkerställa att det man gör i Finland inte påverkar självstyrelsen, säger lantrådet Veronica Thörnroos (C).

Polislagens framtid som blankettlag väckte ny debatt i lagtinget på måndagen. Nu för oppositionen fram ett klämförslag om att LR ska diskutera ändringar i polislagen, trots att dessa ändringar görs i Finlands riksdag.

Enligt uppgifter ska Amorella ha gjort en plötslig gir norrut i Apotekarfaret, då ska farten lika plötsligt ha halverats och sekunderna senare ska nödropet ha gjorts. Olycksutredningscentralens vd, Veli-Pekka Nurmi, vill inte kommentera uppgiften.
– Men vi jobbar utifrån flera olika scenarier, säger han.

hushållsavfall. Krav på tätare tömning än i dag gör att kostnaden kan stiga trefaldigt.
– Det är ett fåtal som drabbas, majoriteten får bättre service till lägre kostnad, säger Sofie Dahlsten på Ålands miljöservice (Mise).

Fler nyheter