Landskapsregeringen känner sig tvungen att kompensera kommunerna med över tre miljoner efter att Kumlinges kommundirektör Christan Dreyer hittat ett fel i hur lagen om landskapsandelar tillämpats.
Nu riskerar kommunernas budgetprocess att försenas på grund av osäkerhet om andelssystemet.
– Det är så mycket pengar att det kan påverka skatteöret i kommunerna, säger Christan Dreyer.

Kommentarer

Man kan undra – hur många

Man kan undra – hur många påminnelser behöver Lagtinget egentligen få sig till livs om Landskapsregeringens (LR:s) amatörmässiga försök att styra kommunala angelägenheter. På högsta juridiska nivå i sammanhanget – där låter man sig dessbättre inte imponeras. Bakläxorna LR drabbas av därifrån får också vi gräsrötter vetskap om ... gång på gång. Och orsaken till dem utgörs rätt tydligt av det i grunden fellmanska försöket att ”modifiera” vår åländska kommunstruktur – en i praktisk bemärkelse stort iögonfallande grötmyndighet – som gemene ålänning vid varje omröstning tydligt klargör sig varken vilja ha eller behöva. Den omständigheten verkar LR som sådan vara fast besluten att älta om i oändlighet. I den mån en LR enligt gängse åländsk måttstock skulle ha funnit sig ha trampat i klaveret så gruvligt som vår nuvarande motsvarighet verkar ha gjort ... ja, då vore en gängse LR med största sannolikhet kapabel att komma till insikt om att den egna skäppan vanligen är fylld av egna angelägenheter. Och vilken LR:s angelägenhet är viktigare än den nu så högaktuella självstyrelselagen? Kom bara inte någon ytterligare dragande med ”Kortrutten” – varken med eller utan tunnelbestyr!

Fastän Finström sänker inkomstskatten ökar skatteintäkterna kraftigt nästa år, enligt prognoserna. 

Detta till trots budgeterar kommunen för ett minusresultat.

På grund av bristande redovisning fryser Kulturdelegationen de återstående 18.000 euro som Ålands bildningsförbund tilldelats för 2018.
Beslut om eventuella åtgärder fattas på delegationens nästa möte.

Stödet till jordbruket för sommarens torka är en av de största posterna i landskapsregeringens tredje tilläggsbudget.
I förslaget öppnar regeringen också för en försäljning av ms Ejdern.

Stadsutvecklingsnämnden bordlade ärendet om delgeneralplanen för centrum vid sitt möte i måndags. – Man vill höra med juridisk expertis hur byggnadsskyddsfrågan bör formuleras, säger stadsarkitekt Sirkka Wegelius.

Vid årsskiftet flyttar skuldsaneringen från Folkhälsan till Ålands rättshjälpsbyrå. Eftersom Folkhälsan därmed inte kan ta sig an några nya fall har ett glapp uppstått där flera personer nu står på kö.
– Vi har några fall som borde komma igång snabbt, säger ekonomi- och skuldrådgivaren Kim Hansson.

En 26-årig man har dömts till fem månaders fängelse för olaga hot och våldsamt motstånd mot tjänsteman. Bland annat ska han ha hotat bränna ner hela Åland när han pratade med en brottspåföljdstjänsteman.

Ålands hav har utsetts till ett särskilt viktigt marint område av FN. Kortruttsprojektet måste skrinläggas som en följd, anser Simon Holmström vid Ålands natur och miljö.
– Det har jag svårt att se, säger miljöminister Camilla Gunell (S).

Stadsstyrelsen ger infrastrukturnämnden i uppgift att se hur man kan ta tillvara vattnet från Lotsbroverket.

Finansminister Mats Perämaa (Lib) säger att landskapet ska förstärka den personalstyrka som har hand om pensionsfonden.
– Då tar vi ett steg i riktningen att vi kan sköta mer själva.

Lägre landskapsandelar och ökade kostnader är två orsaker till att Eckerö kommun räknar med ett minus på 361.000 euro nästa år.
Men kommunen gör även nya satsningar.
– Vi måste ha en levande kommun med verksamhet, säger kommundirektör Arsim Zekaj.

Åländsk demokratis lagtingsledamot och ordförande Stephan Toivonen anmäler Det interkulturella nätverket samt elva namngivna personer för falsk angivelse.

Personalen vid ÅMHM mår dåligt, det finns ett missnöje med ledningen och extern hjälp behövs. Så kan man sammanfatta situationen vid myndigheten. Nu diskuterar styrelsen åtgärder.

Det är den stora dagen för årets lucia Josefine Blomqvist och tärnorna Ebba Hallbäck, Wilma Eriksson, Felicia Holländer, Cecilia Öhberg, Amanda Karlsson och Alexandra Hamberg. Efter flera veckors övande och sena kvällar är det dags för uppträdanden, kröning och traditionell kortege genom staden.

Fler nyheter