Landskapsregeringen känner sig tvungen att kompensera kommunerna med över tre miljoner efter att Kumlinges kommundirektör Christan Dreyer hittat ett fel i hur lagen om landskapsandelar tillämpats.
Nu riskerar kommunernas budgetprocess att försenas på grund av osäkerhet om andelssystemet.
– Det är så mycket pengar att det kan påverka skatteöret i kommunerna, säger Christan Dreyer.

Kommentarer

Man kan undra – hur många

Man kan undra – hur många påminnelser behöver Lagtinget egentligen få sig till livs om Landskapsregeringens (LR:s) amatörmässiga försök att styra kommunala angelägenheter. På högsta juridiska nivå i sammanhanget – där låter man sig dessbättre inte imponeras. Bakläxorna LR drabbas av därifrån får också vi gräsrötter vetskap om ... gång på gång. Och orsaken till dem utgörs rätt tydligt av det i grunden fellmanska försöket att ”modifiera” vår åländska kommunstruktur – en i praktisk bemärkelse stort iögonfallande grötmyndighet – som gemene ålänning vid varje omröstning tydligt klargör sig varken vilja ha eller behöva. Den omständigheten verkar LR som sådan vara fast besluten att älta om i oändlighet. I den mån en LR enligt gängse åländsk måttstock skulle ha funnit sig ha trampat i klaveret så gruvligt som vår nuvarande motsvarighet verkar ha gjort ... ja, då vore en gängse LR med största sannolikhet kapabel att komma till insikt om att den egna skäppan vanligen är fylld av egna angelägenheter. Och vilken LR:s angelägenhet är viktigare än den nu så högaktuella självstyrelselagen? Kom bara inte någon ytterligare dragande med ”Kortrutten” – varken med eller utan tunnelbestyr!

Finlands maskinbefälsförbund varslar om strejk den 9 mars.
Samtidigt fortsätter riksförlikningsmannen Jukka Ahtela den ännu resultatlösa medlingen mellan sjömansunionen och Rederierna i Finland.

Landskapsregeringens infrastrukturavdelning har utfört en besiktning av Hummelviks fiskehamn samt pir. Kajen har omfattande skador och piren var i så undermåligt skick att den rekommenderas att bli riven.
– Det är slitage genom åren som orsakat skadorna, säger Vårdös kommuntekniker Fredrik Packalén.

Det nu liggande förslaget till vård- och landskapsreform är bättre än det som levererades 2017 – men håller fortsättningsvis inte måttet.
Det beskedet lämnar riksdagens grundlagsutskott i ett utlåtande på fredagseftermiddagen.

Sportlovet ökar antalet anmälningar av olycksfall för försäkringsbolagen och den största anledningen till det är antalet slalomresor som ålänningarna gör.

– Ja, det är så att det ökar med olycksfallsanmälningar, säger Jenny Johans på Lokaltapiola Åland.

22-åriga Michelle Grönlund har blivit utsedd till den första kvinnliga ordförande för partiet Allians för kåren i Uppsala.

– Det känns jättekul att bli den första kvinnliga ordföranden, säger hon. 

Sund-Vårdö församling har polisanmält ett besittningsintrång efter att en granne anlagt ett garage på församlingens tomt på Vårdö. Grannen ska även ha grävt en sjö som skär över tomtgränsen. Nu ska parterna inleda en medlingsprocess för att se om man kan nå en förlikning. Från kommunens håll avvaktar man.
– Men kommer man inte överens kan det bli fråga om vite, säger kommuntekniker och byggnadsinspektör Fredrik Packalén.

Mariehamns hamn Ab har tecknat avtal med Eriksson Bygg Ab om att bygga om kaj tre inför Viking Lines nybygge. Totalkostnader för hela investeringen blir 18 miljoner euro och byggtiden 18 månader.

Liselott Willéns senaste roman ”Det finns inga monster” är Ålands kandidat till Nordiska rådets litteraturpris 2019.
En språkligt virtuos roman, skriver den nominerande åländska litteraturnämnden.

Ordföranden i kommunstyrelsen i Hammarland, Tomas Blomberg (Lib), döms av Ålands tingsrätt för brottet fornminnesförseelse.
Tingsrätten bestämmer straffet till 30 dagsböter om totalt 1.260 euro.

Tillämpningen av landskapsregeringens nya regler för grundskolelärare som utbildat sig i Sverige skjuts fram eftersom man ännu inte har ett färdigt lämplighetsprov att erbjuda.

– Vi har inte den teoretiska biten klar och därför skjuter vi på när reglerna träder i kraft, säger utbildningsminister Tony Asumaa (Lib).

Ålands Framtid meddelar i ett pressmeddelande att man stöder ett återval av Mats Löfström i riksdagsvalet den 14 april.

Finströms kommun pejlar intresset bland privata företag att bygga ett seniorboende i centrala Godby. På samma gång planeras en liknande privat satsning drygt en kilometer bort vid Grelsby gamla sjukhus
– Vi hoppas inte det blir en konkurrenssituation utan att de olika aktörerna kan komplettera varandra, säger Roger Höglund (C), kommunstyrelsens ordförande.

De två unga männen klättrade, kort före ms Baltic Princess ankomst till Långnäs, över relingen samtidigt som deras vänner filmade det livsfarliga upptåget.
– Att den här sortens utmaningar delas på sociala medier är en nyhet, säger Tallink Siljas kommunikationsdirektör Marika Nöjd.

Fler nyheter