Infrastrukturavdelningens biträdande chef Niklas Karlman säger att det kan dröja hela den här veckan innan problemen med transporterna av gods till och från Sverige är löst.
Här under finns Ålandstidningens direktrapportering från måndagens presskonferens.

Lantrådet Veronica Thörnroos (C) hälsar välkomna till den nya lokalen som finns i Museet. Anledningen till flytten är att den tidigare lokalen blev för liten.

– Att fler länder går in för nya restriktioner. I kampen mot corona finns inget facit. Vi följer de riktlinjer som Finlands regering tar fram.

– Vi får en rapport varje morgon, säger lantrådet. – I morse fanns inget speciellt att rapporter, vi har läget under kontroll.

– I dag ser vi ett klart ökat behov på vår informationstelefonen. Den kommer fortsättningsvis vara igång 8-20.

– Vi är nu i en sådan situation där allas insats räknas. Varenda en. Det är samma budskap som Stefan Löfven och Sanna Marin givit.

Nu utbildningsminister Annika Hambrudd.

Hon förklarar att alla barn får gå i skolan i åk 1-3, men rekommendationen är att om man kan så ska man hålla barnen hemma.

Då tar förvaltningschef Dan E Eriksson över.

– Alla våra myndigheter anpassar sina verksamheter till det rådande läget. Vi vill ha fysiskt avstånd från kunderna. Vi ser gärna att det som kan skötas digitalt ska skötas digitalt.

– Det har varit en viss förvirring kring anvisningarna. Grunden är att vi har undantagstillstånd i landet, och de beslut som den finska regeringen tar gäller också på Åland.

Lantrådet igen: Transporten har skapat en viss huvudvärk. Det är en riksbehörighet. Få saker vi har arbetat så mycket med som den frågan.

Biträdande avdelningschef Niklas Karlman, infrastrukturavdelningen:

– Under dagen har det jobbats intensivt för att lösa problemen med gostransport från och till Sverige. Som lantrådet sa är ansvaret på rikshåll och vi har pressat på.

– I dag efterfrågades hur många bilmeter vi behöver i vardera riktningen, på dagsbasis och avgångsbasis. den informationen har de fått. Syftet är utreda om de kan tillägna tillräckligt många lastmeter på färjorna för det åländska behovet. Om allt inte rymt behöver man se på annan förstärkning.

– Däremot fick jag information att det kan ta den här veckan innan de har lösning på plats.

Chefläkare Olli-Pekka Lehtonen:

– I Finland finns nu 626 bekräftade fall, men antagligen många fler. Siffran kan vara större, och jag skulle gissa att den är större. Siffran motsvarar inte läget.

– I morse var siffran på Åland, vi har testat 100. Några svar har vi ännu inte fått så läget kan vara annorlunda i morgon.

– Helsingfors och Nyland har största antalet. Vi bör på Åland tänka att vi kan inte undvika det som är på kommande, läget är detsamma som i väster och öster. Vi måste göra allt för att minska det slag som kommer mot hälsovården.

– Det är allvarligt, men vi måste ha olycksberedskap, förlossningar. Vi har ett och annat att göra annat också. Vi måste nu värna ÅHS.

– Vi måste försöka förhindra smittan i samhället, det är det viktigaste. ÅHS har också vidtagit åtgärder för att ge sitt stöd också utanför ÅHS, att ge hygienombudstjänsten till kommunerna.

– Angående vad som händer på coronamottagningen har vi planen färdig. Vi kan ha 10 intensivvårdsplatser, vilket borde vara tillräckligt för värsta scenariet.

– Läget är sådant att vi kan spåra varje fall. Det kan hämma spridningen. Helsingfors kör mycket noggrant med smittspårningen fast de har 400 fall.

Lantrådet:

– Vårt gemensamma ansvar att så få som möjligt behöver komma till ÅHS.

Chefläkaren berättar att kommunerna har många frågor kring hygien och åtgärder för att förhindra smittan inom exempelvis äldreomsorgen. Han säger att ÅHS har kunskapen, eftersom ÅHS huvudsakliga uppdrag är att hindra smittspridning.

Fråga om respons från näringslivet om den kommande tilläggsbudgeten.

Lantrådet svarar att responsen finns eftersom LR har arbetat nära näringslivet. ”Responsen är god”.

– Det samlade lagtinget anser att Paf-pengarna gör bäst nytta ute i samhället, säger lantrådet.

– Det här är en första hjälpåtgärd som gör för att motverka dippen i samhället. Att folk ska klara av att betala sin hyra och lån. Det är en brygga mot framtiden.

Stöd till kulturarbetare?

– Jag har inga detaljer, men jag vet att det finns skrivningar i budgeten.

Fråga om resurser till skolorna/kommunerna.

– Förra veckan träffade vi skoldirektörerna och vi ska följa upp varje vecka, säger utbildningsministern.

– I den här budgeten finns inte kommunerna med, det kommer senare, säger lantrådet.

– Jag har fått höra att det fungerar väldigt bra i skolorna, säger Annika Hambrudd.

– Vi förstår allihop att det här är ganska krångligt för skolorna, att bedriva undervisning i skolan och på distans. Men varför gör vi det här, jo för att landet är i beredskapsläge. Det finns inget som är förberett för något sådant här. Vi kommer att stå inför fler utmaningar.

Inget besked om passagerarhamnar har kommit. Ett nytt beslut (att flytta passagerarhamn från Mariehamn till Långnäs) måste tas av statsrådet.

– Men det fungerar i praktiken eftersom varje fartyg som kommer från Stockholm kan begära undantag, säger lantrådet.

Om riket beslutar att stänga restauranger, följer Åland efter?

– Jag kan svårligen tänka mig att om man stänger alla restauranger i Finland skulle hålla våra öppna. Hur skulle det se ut?

Har LR funderat på när åtgärderna blir samhällsekonomiskt för dyra?

– Jag uppfattar inte att det finns något val, säger lantrådet.

– Finansministern har träffat alla partierna i lagtinget om tilläggsbudgeten och i morgon ska vi i LR klubba den.

– Det finns en samsyn och ett gott samarbete. Det vi gör gör vi så fort som möjligt, säger lantrådet om budgeten.

Därmed var dagens pressinfo slut. Nästa pressträff hålls klockan 16.00 i morgon. Ålandstidningen såväl sänder som rapporterar, förstås, direkt också från den. Nu tackar vi för visat intresse!

Alarmmästare Johan Ehn och poliskommissarie Tommy Thörnroos medverkade under dagens presskonferens. Tommy Thörnroos uppmanar föräldrar att prata med sina ungdomar om att man inte ska samlas fler än 10 personer. Två ungdomsgäng har skingrats och polisen kommer fortsätta att hålla koll under helgen.

ÅHS utvidgar sin coronaklinik från och med i dag för att kunna ta emot fler patienter. Dessutom låser man akuten och förbjuder besök.
– Det är för att minimera smittspridningen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen.

Åtta personer på Åland är bekräftat smittade av coronaviruset. En av dem är inlagd på sjukhus.
Landskapsläkare Knut Lönnroth konstaterar att Åland nu har samhällssmitta.
– Vi har epidemin här, säger han.

Åtta personer har nu konstaterats smittade av covid-19. En person är inlagd på sjukhus. Landskapsläkare Knut Lönnroth meddelar att Åland nu kan konstateras ha samhällssmitta och att epidemin är här.

Söndagsgudstjänster och andakter i församlingarna strömmas nu via Facebook eller via församlingarnas hemsidor. Detta eftersom församlingsmedlemmarna inte kan komma till kyrkorna och delta i gudstjänsten.

Lagtinget godkände på fredagsförmiddagen den rekordstora tilläggsbudget som landskapsregeringen lagt. Totalt nästan 33 miljoner euro avsätts för att stöda näringsliv, privatpersoner och föreningsliv som drabbas i sviterna av coronaviruset.

Flygtrafiken mellan Åland och Helsingfors riskerar att minska, meddelade lantrådet Veronica Thörnroos vid torsdagens presskonferens.
Från rikshåll har man riktat kritik mot att inresande till Åland från riket rekommenderas självkarantän, något som lantrådet inte kände till.

Kritiken mot Försörjningsberedskapscentralens (FBC) beslut att stöda utländska fartyg för viktiga godstransporter växer.
– Det är märkligt när finländska fartyg ligger stilla och sjömän går utan jobb, säger riksdagsman Mats Löfström.

Viking Line senarelägger sin bolagsstämma till ett ännu okänt datum. Samtidigt meddelar rederiet att det inte kommer dela ut någon dividend i år.

Det kommer betydligt fler barn till närundervisningen i Ytternäs skola än till stadens andra skolor.
Nu ber bildningsdirektör Kjell Nilsson vårdnadshavarna till barnen i Ytternäs att hålla dem hemma när det är möjligt.

Fackförbundet Seko Sjöfolk i Sverige riktar kritik mot Eckerökoncernens permitteringar och varsel om uppsägningar för personalen i Sverige. Man har brutit mot både lagstiftning och regelverk, menar förbundet.
– Detta varsel av våra medlemmar är både förvånande och upprörande, säger Oskar Lindskog, ombudsman på Seko Sjöfolk.

Lagtingets partier är överens om att tilläggsbudgeten som ska stötta näringslivet och höja permitterades dagersättning behövs. Men hur juridiskt hållbara budgetlagarna är tvistar man om.
– Man balanserar på slak lina, säger Ingrid Zetterman (Lib).

Lantrådet Veronica Thörnroos (C) meddelade på dagens presskonferens att det är risk att antalet flyg mellan Åland och Helsingfors kommer att bli färre. Detta efter att finska myndigheter begärt in uppgifter om behovet av flygtrafik efter att landskapet Nyland isolerats från resten av landet.

Fler nyheter