2.400 anställda inom Viking Line berörs av permitteringarna som börjar gälla om två veckor.
– Ingen går oberörd, säger informationsdirektör Johanna Boijer-Svahnström.
Det är avgörande för både rederiets resultat och för Åland att trafiken är i gång före juni, säger hon.

 

Permitteringarna gäller Viking Lines anställda på Åland och i Finland. Även de estniska och svenska anställda berörs.

– Det är cirka 2.400 personer, det vill säga så gott som samtliga. Men vissa kritiska funktioner har vi kvar och vi har tre fartyg i trafik, säger Johanna Boijer-Svahnström.

De tre fartygen är Amorella och Viking Grace på rutten Stockholm-Långnäs-Åbo samt Viking XPRS som trafikerar Helsingfors-Tallinn. De används främst för frakttransporter och ett mindre antal passagerare.

Permitteringarna inom Viking Line gäller i max 90 dagar. Vissa anställda kommer inte att arbeta alls under den perioden, medan andra jobbar antingen kortare dagar eller färre dagar per vecka.

– Det beror helt på vilket jobb man har.

Har sänkt sina löner

Beskeden gick ut till de anställda fredag–måndag. Sedan tar det två veckor innan förändringarna träder i kraft.

Koncernledningen fortsätter att arbeta, men för mindre lön.

– Den högsta ledningen har sänkt sina löner i två olika etapper, säger Johanna Boijer-Svahnström.

Det samma gäller några frivilliga direktörer.

– Vi är alla med i det här. Ingen går oberörd.

Inom Viking Line försöker man nu hitta lösningar för företagets likviditet.

– Vi hoppas vara tillbaka i trafik före juni och sommarens högsäsong. Det är helt avgörande både för vårt resultat och för Åland.

– Det är olustiga tider men alla visar väldigt stor förståelse, säger Johanna Boijer-Svahnström.

Alarmmästare Johan Ehn och poliskommissarie Tommy Thörnroos medverkade under dagens presskonferens. Tommy Thörnroos uppmanar föräldrar att prata med sina ungdomar om att man inte ska samlas fler än 10 personer. Två ungdomsgäng har skingrats och polisen kommer fortsätta att hålla koll under helgen.

ÅHS utvidgar sin coronaklinik från och med i dag för att kunna ta emot fler patienter. Dessutom låser man akuten och förbjuder besök.
– Det är för att minimera smittspridningen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen.

Åtta personer på Åland är bekräftat smittade av coronaviruset. En av dem är inlagd på sjukhus.
Landskapsläkare Knut Lönnroth konstaterar att Åland nu har samhällssmitta.
– Vi har epidemin här, säger han.

Åtta personer har nu konstaterats smittade av covid-19. En person är inlagd på sjukhus. Landskapsläkare Knut Lönnroth meddelar att Åland nu kan konstateras ha samhällssmitta och att epidemin är här.

Söndagsgudstjänster och andakter i församlingarna strömmas nu via Facebook eller via församlingarnas hemsidor. Detta eftersom församlingsmedlemmarna inte kan komma till kyrkorna och delta i gudstjänsten.

Lagtinget godkände på fredagsförmiddagen den rekordstora tilläggsbudget som landskapsregeringen lagt. Totalt nästan 33 miljoner euro avsätts för att stöda näringsliv, privatpersoner och föreningsliv som drabbas i sviterna av coronaviruset.

Flygtrafiken mellan Åland och Helsingfors riskerar att minska, meddelade lantrådet Veronica Thörnroos vid torsdagens presskonferens.
Från rikshåll har man riktat kritik mot att inresande till Åland från riket rekommenderas självkarantän, något som lantrådet inte kände till.

Kritiken mot Försörjningsberedskapscentralens (FBC) beslut att stöda utländska fartyg för viktiga godstransporter växer.
– Det är märkligt när finländska fartyg ligger stilla och sjömän går utan jobb, säger riksdagsman Mats Löfström.

Viking Line senarelägger sin bolagsstämma till ett ännu okänt datum. Samtidigt meddelar rederiet att det inte kommer dela ut någon dividend i år.

Det kommer betydligt fler barn till närundervisningen i Ytternäs skola än till stadens andra skolor.
Nu ber bildningsdirektör Kjell Nilsson vårdnadshavarna till barnen i Ytternäs att hålla dem hemma när det är möjligt.

Fackförbundet Seko Sjöfolk i Sverige riktar kritik mot Eckerökoncernens permitteringar och varsel om uppsägningar för personalen i Sverige. Man har brutit mot både lagstiftning och regelverk, menar förbundet.
– Detta varsel av våra medlemmar är både förvånande och upprörande, säger Oskar Lindskog, ombudsman på Seko Sjöfolk.

Lagtingets partier är överens om att tilläggsbudgeten som ska stötta näringslivet och höja permitterades dagersättning behövs. Men hur juridiskt hållbara budgetlagarna är tvistar man om.
– Man balanserar på slak lina, säger Ingrid Zetterman (Lib).

Lantrådet Veronica Thörnroos (C) meddelade på dagens presskonferens att det är risk att antalet flyg mellan Åland och Helsingfors kommer att bli färre. Detta efter att finska myndigheter begärt in uppgifter om behovet av flygtrafik efter att landskapet Nyland isolerats från resten av landet.

Fler nyheter