Åtta personer har nu konstaterats smittade av covid-19. En person är inlagd på sjukhus. Landskapsläkare Knut Lönnroth meddelar att Åland nu kan konstateras ha samhällssmitta och att epidemin är här.

Presskonferensen startar klockan 16.00. Enligt planen ska ÅHS i dag ge en uppdatering och hur smittläget ser ut på Åland. I onsdags meddelade sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen att det då fanns fem fall av covid-19 på Åland.

Lantrådet Veronica Thörnroos (C) inleder med den sedvanliga redogörelsen för dagen.

– I morse hade vi över länk vår nu vanliga morgonrutin med möten.

– Samtliga myndigheter rapporterar att läget är lugn och att man har situationen under kontroll.

– Nästa vecka på distansjobb har vi ministrarna Anette Holmberg-Jansson, Annika Hambrudd, Christian Wikström och Alfons Röblom.

– Det betyder inte att de sitter i karantän.

Jourtelefonen får ändrade tider. Den är öppen 9-17.

– Vi har i dag fått ett meddelande från Helsingfors där man meddelar att man drar ned flyget till Helsingfors mellan 1 och 19 april. Då går fyra flyg per vecka.

— Vi har fått indikationer att man är villig att sätta in direkta transporter mellan Åland och Sverige.

– Därför har vi uppmanat Vikinglinjen att satta in transporter tisdag, onsdag och torsdag. Det gäller enbart gods.

– LR gör bedömningen att vi kan inte längre vänta på besked. Vi tolkar det som att det finns en betalningsvilja från Helsingfors.

Landskapsläkare Knut Lönnroth nu:

– Jag börjar med en bild som sammanfattar läget just nu. Det är sammanlagda antal tester och fall.

– 163 provtagna, inklusive tre i dag. 8 personer positiva

– Fem har rest utanför Åland. En person har fångats upp i smittspårning.

– Nu kommer tre observationer av vikt som tydligt indikerar att läget är allvarligt.

– två av fallen har inte rest och man har inte kunnat spåra smitta.

– Vi har en samhällssmitta.

– En person är inlagd på sjukhus. Övriga sju har lindriga symptom.

– Inte intensivvård.

– Ett av fallen rör en personal på ÅHS.

– 30 närkontakter har satts i karantän, det inkluderar sjukvårdspersonal.

– Per capita kommer man till 27 fall per 100.000 invånare på Åland.

– Mörkaste färgen representerar 20-40 fall, där finns Åland tillsammans med Helsingforsregionen

– Vi har epidemin här.

– Siffrorna för övriga Finland släpar några dagar.

– Samhällssmitta, vad betyder det? Jo om man har två personer utan känd resa utanför Åland. Smittan har skett på Åland utan smitta från känt fall. Därmed kan man inte kartlägga en smittkedja på Åland bakåt.

– Det finns viss risk för smittspridning även om man har mycket milda symptom, kanske till och med om man inte har symptom alls.

– Kan vi slappna av nu? nej inte alls. Nu har vi fått bekräftat det som varit ett antagande.

Knut Lönnroth räknar upp alla insatser som gjort eller är planerade.

– Allt detta har föreslagits med antagandet att det finns en samhällssmitta. Det måste skärpas in ytterligare.

– Samtidigt vill vi undvika att det kommer in mera smitta utifrån. Så karantän efter resa gäller fortfarande.

– Hur framgångsrika kommer vi att vara? Nu har vi de första tecknen på samhällssmitta, vi är början av epidemikruvan.

– Alla avskyr osäkerhet, jag vet det. Alla vill veta hur det kommer bli, när kan vi blåsa faran över? Sjukvården behöver något att planera utefter för att planera sina resurser.

– Jag tänker ta en liten risk, att förklara den prognos som THL har publicerat för ett par dagar sedan.

– Bilden visar hur epidemin kommer utveckla sig i Finland, eventuellt. Över 11.000 personer kommer behöva sjukhusvård, 3.600 behöver intensivvård.

– det innebär inte att Finland behöver så många platser. Hur många platser som behövs beror på hur många som behöver intensivvård vid ett specifikt tillfälle.

– Toppen på kurvan beräknas komma 9-10 veckor in i epidemin.

– Då behöver man ha plats för 900 i sjukhusvård och 280 i intensivvård.

– Vad betyder det för Åland?

– Man kan konstatera 55 personer på Åland under hela epidemin kommer behöver sjukvård, 18 intensivvård under hela perioden.

– Toppen av kurvan visar att man behöver fem platser för inneliggande vår, och två för intensivvård, repsiratorvård.

– Man kan argumentera för att det här kan vara för optimistiskt. Men i dialog mellan oss och ÅHS har vi gjort flera olika scenarier.

– Den svenska modellen bygger på ett antagande om en mer brant kurva upp och mer brant ned.

– Då finner man att maxantalet då är 12 vårdplatser, varav cirka fem behövs för intensivvård.

– Då måste man ta höjd för fem platser för intensivvård.

– viktigt att komma ihåg är att modellerna är förknippade med stor osäkerhet. epidemin kan vara i olika faser i olika områden. Och det är fortfarande vilken som är coronavirusets naturliga spridningsförmåga.

– Vi kan konstatera att allt som räknas fram nu kommer att vara fel, frågan är hur mycket fel.

Landskapsläkare Knut Lönnroth radar upp ett antal parametrar som man bygger prognoserna på och vilka osäkerhetsfaktorerna är.

Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen tar nu över ordet.

– Alla jourbesök på hälsocentralen ska tidsbokas. Öppettider är 8-16, helger 9-16.

– Besök till coroonakliniken bopkas efter bedömning efter samtal till coronatelefonen.

– Vi har en utökad coronamottagning från och med i morgon, alla patienter med förkylningssymptom kommer att tas emot där.

– Vi jobbar i par, man möts av sjuksköterska och läkare i skyddskläder.

– Man får tider så att vi undviker väntetider, patienterna får besöka väntrummet en i taget.

– Det flesta klarar sig med egenvård, bara de mest nödvändiga besöken bokas in.

– Föräldrar är oroliga för sina barn. Är barnen förkylda ska man ta kontakt med coronamottagningen. Samma för barn som för vuxna.

- från och med i morgon kommer vår akut vara låst. Första kontakten skal alltid tas via telefon. akuten har besöksförbud från och med i morgon. Det är inte tillåtet med följeslagare förutom barnpatienter och anhörig som behöver vara medhjälpare.

– Triageringen kommer att ske utanför akuten i uppvämt tält från och med måndag. Detta för att minimera smittspridningen.

– När man kommer till tältet är det vårdpersonal som tar emot, gör kort intervju och kontrollerar det som behöver kontrolleras och sedan lotsar patienten vidare.

– Vid brådskande ärenden, som andnöd och så vidare ska man alltid ringa 112.

Jeanette Pajunen påtalar risker för riksgrupper. Bland annat mat- och vätskebrist som kan ge värre följder.

– Det är viktigt att omgivningen hjälper till.

Det finns råd på ÅHS hemsida.

Fråga: Fråga om perosnalen på ÅHS, har den träffat patienter?

– Ja, det är det.

– Man har gjort smittspårning. både vad gäller patienter och övrig personal.

Har hen varit ute och rest?

– det vet vi inte

Fråga: Hur allvarligt är samhällsspridningen. Hur orolig ska man vara?

– Lika som tidigare, men det är klart att det blir tydligare nu. Vi vet inte var det finns, det kan finnas precis var som helst.

, säger Landskapsläkare Knut Lönnroth

fråga: Inhyrd personal på ÅHS, ungår de karantänsreglerna?

- Vi har varit väldigt stränga. Det har varit i yttersta undantagsfall där vi tummat på reglerna.

Fråga: Är ni redo att kalla in sjukvårdspersonal som är lediga eller i andra yrken?

– Det finns alla möjligheter, vi har varit förberedda för det en längre tid. Vår chefläkare har varit i kontakt med privata vårdproducenter. Det finns ett jättebra samarbete.

Fråga: var vårdas patienterna?

– i huvudsak på medicinavdelningen.

Fråga: Personen som nu har sjukhusvård, är det intensivvård eller vanlig vård?

– Det handlar inte om intensivvård.

Fråga: Vems ansvar är det att avgöra om ett barn är tillräckligt friskt att vara i barnomsorgen?

Knut Lönnroth: Det är föräldrarnas ansvar att inte ta sina sjuka barn till dagis.

– Från ett allmänt smittskyddsperspektiv har alla ett ansvar att hjälpa till med att stoppa smittpridning.

Fråga: ur går tankarna kring de som kommer hem från exempelvis Spanien?

– Att man ska sitta i karantän i hemmet. Då begränsas smittspårningen till de närmsta. Man kan inte sätta folk på hotell med tvång.

Fråga: Hur skiljer sig smittorisken inomhus från utomhus?

– det är mycket mindre risk utomhus, men den är inte obefintlig. Att hålla avstånd på minst en meter är viktigt. Tätt umgänge utomhus kan också vara farligt.

– Att säga att viruset ska försvinna för att det blir lite varmare är att ge falska förhoppningar.

Arbetarskyddet har kritiserat att kommunerna inte fått information om att hindra smittspridning.

– Vi har gjort vårt yttersta för att sprida information.

– Varje arbetsgivare kan också ta ett eget ansvar för att minska fysisk kontakt på arbetsplatsen.

– Kan också separera vissa grupper så att det inte drabbar för många på varje arbetsplats.

De båda kan inte ge svar på vilken ålder den sjukhusvårdade patienten har.

Jeanette Pajunen säger på en fråga om uppdatering kring smittläget att ÅHS är överens om att tre gånger i veckan räcker.

Fråga: har man räknat på hur många ålänningar som kommer smittas?

– Ja, men jag har inte siffrorna i huvudet just nu, säger Knut Lönnroth.

– Men kan ska förvänta sig att det kommer en andra eller tredje våg om man inte får fram ett vaccin. Antagandena finns på THL:s hemsida.

– Om det sker en dramatisk förändring finns inget som hindrar att vi går ut med det, om det är av vikt för allmänheten.

Fråga: Hur ser beredskapen och lagren för skyddskläder ut här?

– När det sinar hos oss får vi påfyllning från Åbo, och för tillfället ser det bra ut.

– Mellan onsdag och fredag har det kartlagt att samhällssmitta finns.

Lantrådet säger att Lr får många goda tips.

– Vi fick ett tips om sjukvårdare som inte längre är i tjänst och att vi borde ordna en distansutbildning för dem. Det har ministrarna Hambrudd och Holmberg-Jansson redan börjat arbeta med. Jag hoppas att vi kan berätta något om det till veckan.

– Smittan finns precis var som helst, det ställer krav på oss alla att hjälpa till att platta till kurvan.

Lantrådet talar om den ilska som finns i Finland om hennes uttalande om karantän även för de som reser till Åland från Finland.

- Vi stöder det Finlands regering säger: undvik allt onödigt resande.

Fråga: rekommendationen att hålla sig i karantän från riket. Det tolkades som att Åland satt en ring kring Åland, Är det möjligt?

– Nej, det är inte möjligt. det har inte fattats ett beslut av LR, utan det var ett önskemål och rekommendation. Vi ville skydda ålänningarna.

– Nu gör riksregeringen samma sak i Nyland.

Fråga: backar ni från uttalandet nu?

– Nej, vi ville undvika att få hit samhällssmitta.

Fråga: Kvarstår rekommendationen?

– Ja, på det viset att man ska undvika onödigt resande. Men vi har ingen lagstiftning som tvingar.

Lantrådet har inte varit i kontakt med ålandsminister Anna-Maja Henriksson som kritiserade uttalandet om karantän mellan Finland och Åland.

– Jag ser inte att vi har något otalt. Vi försökte skydda vårt landskap, och nu gör man samma sak i Finland.

Fråga: Hur ser du på att oppositionen kände sig överkörda i beslutet om tilläggsbudgeten.

– Jag kan förstå det. men tiden har varit väldigt knapp. I det här läget måste jag som lantråd välja väg och se vad som är bäst för Åland.

Fråga: Hur påverkas vården av att man drar ned på flygtrafiken?

Jeanette Pajunen:

– Det blir en utmaning ör oss till vissa delar. Men redan tidigare har vi använt helikoptern till det. Vi har specialtillstånd för det.

Därmed avslutar lantrådet Veronica Thörnroos presskonferensen. Ny pressinformation kommer i morgon klockan 12.00. Ålandstidningen kommer att direktsända också den. Välkomna tillbaka då, nu tackar vi för uppmärksamheten för i dag.

I april 2018 uteslöt Ålands golfklubb två medlemmar som enligt klubben ”skadat klubbens intressen”.

Nu har de två tidigare medlemmarna stämt klubben och vill få beslutet hävt.

Det åländska it-bolaget Pedago stämmer landskapets it-bolag Åda på 2.640.000 euro i skadestånd. Orsaken är att Pedago anser att Åda gjort en olaglig upphandling.

Mariehamns pensionärsförening och Norra Ålands pensionärsförenings medlemmar har inte samma utbud av verksamheter som de hade före coronapandemin slog till. Det enda som är igång i båda föreningarna är boulespelandet.

Dags för säsongsavslutning för Ålandstidningens nyhetspodd. Daniel Dahlén och Jonas Bladh försöker sammanfatta nyhetsvåren, men har svårt att ta sig i mål när coronaviruset, det amerikanska presidentvalet och annat ständigt tar dem på avvägar.

I går rapporterades det 15:e fallet av covid-19 på Åland. Sedan förra veckan har nu tre nya fall uppdagats. Den senaste i raden rör sig om en återvändande ålänning.
– Personen har lätta symptom för tillfället, säger Jeanette Pajunen, hälso- och sjukvårdsdirektör vid ÅHS.

Eriksson Bygg Ab förlorar i och med landskapsregeringens beslut ett mycket stort projekt.
– Det var kanske inte helt oväntat eftersom LR:s avsikt varit att lägga ned projektet, säger Bengt Eriksson, styrelseordförande för Eriksson Bygg.

Landskapsregeringen beslutade under torsdagsförmiddagen att häva upphandlingen om infrastruktur på Västra Föglö, bland annat Gripöbron.
– Det är en logisk följd av att vi sade upp avtalet om elhybridfärjan, säger infrastrukturminister Christian Wikström (Ob).

För att öka beläggningen på skärgårdsfärjorna ändrar landskapsregeringen avgiftssystem. Låg beläggning ska ge lägre pris, och fler bilar högre pris.
– Vi går in för att få fler att använda färjorna, säger infrastrukturminister Christian Wikström (Ob).

ÅHS rapporterar på sin hemsida ytterligare ett fall av covid-19. Det innebär att 15 personer nu smittas av viruset.

Maria Hoikkala har sagt upp sig från sin tjänst som polismästare på Åland. Nu lediganslås tjänsten.

Arbetslösheten på Åland var i slutet av maj uppe i 13,4 procent. Det är 0,3 procentenheter högre än det redan historiskt höga 13,1 procent som uppnåddes i mitten av maj. Det visar en ny rapport från Åsub.

Den nya havsplanen för Åland borde gälla endast öppna havsområden, anser EU-parlamentariker Nils Torvalds som i går ställde en fråga till EU-kommissionen om saken.

– Nu gäller det för myndigheterna att stå på sig, säger han.

En enig stadsutvecklingnämnd väljer att godkänna stadsstyrelsens förslag till plan för stadsdelen Sveden i Mariehamn.

– Den stora majoriteten är positiv till planen, säger stadsarkitekt Sirkka Wegelius.

Fler nyheter