Ålänningen Mikael Holm tog sin tillflykt till hotellet när tyfonen Lekima drog in över den kinesiska ön Zhoushan Island i helgen.
– Det var som att befinna sig i en torktumlare, säger han.

Tre månader villkorligt fängelse blir straffet för båtföraren som körde in i en bropelare i Kyrksundet i Föglö i somras.
Han hade 2,42 promille alkohol i blodet.

Infrastrukturnämnden har nu beslutat att säga upp avtalen med Jomala kommun om befälsberedskap samt om samarbetet inom brand- och räddningsväsendet.
Staden kan dock tänka sig ett nytt samarbete.

En man som lyft inkomstrelaterad dagpenning trots att han jobbade under samma tidsperiod, dömdes i dag av Ålands tingsrätt till tre månaders villkorligt fängelse. Brottet begicks 2014 och mannen har återbetalat skulden.

Förslaget till delgeneralplan för centrum ska ändras på flera olika punkter. Det står klart efter stadsutvecklingsnämndens beslut i måndags.
– Det här handlar överlag om att det ska hända något i centrum, säger nämndens vice ordförande Peter Enberg (MSÅ).

Fastighetsverket begick inga fel när man avbröt upphandlingen av projekteringen av ÅHS geriatriska klinik. Det slår Marknadsdomstolen fast.

Ålands elandelslag jobbar just nu med att åtgärda de strömavbrott som under morgonen drabbat kunder på fasta Åland och på Vårdö.
– I stort sett all tillgänglig personal jobbar med det, säger vd David Karlsson.

3.161 hushåll är just nu utan ström över stora delar av fasta Åland, enligt Ålands elandelslag.

Ett Åland med mer dialog, mer samarbete – och en restriktiv ekonomisk politik.
Det är visionen för den nya landskapsregeringen när ministrarna presenterade regeringsprogrammet.
– Det finns inga större fördyrande reformer på gång, säger lantrådet Veronica Thörnroos (C).

Förslaget till delgeneralplan för centrum ska ändras på flera olika punkter. Det står klart efter stadsutvecklingsnämndens beslut i måndags.
– Det här handlar överlag om att det ska hända något i centrum, säger nämndens vice ordförande Peter Enberg (MSÅ).

Den nya landskapsregeringen har presenterat sitt program för den kommande mandatperioden.
I det omfattande programmet framförs bland annat att kommunreformlagen ska rivas upp, att LR vill bygga en tunnel till Föglö och att det blir en återhållsam ekonomisk politik när tiderna blir kärvare.

Den nya landskapsregeringen under lantråd Veronica Thörnroos (C) har nu officiellt svurits in och inlett sitt arbete.
Först på dagordningen: att godkänna regeringsprogrammet som sedan presenteras klockan 15.30. Du ser presentationen live på alandstidningen.ax.

Riksdagens grundlagsutskott har godkänt lagförslaget gällande nytt ekonmiskt system för Åland och föreslår att riksdagen godkänner ett uttalande om att avräkningsprocenten höjs från 0,45 procent till 0,47 procent från 2021.

Organisationen bakom Tall Ships Race i Mariehamn sommaren 2021 arbetar nu aktivt med att kontakta fartygen som kan tänkas komma hit under evenemanget.
– Fartygen väljer själva om de vill komma. Men jättemånga är intresserade av att komma till Mariehamn, säger projektledaren Mari Rosenqvist.

Fler nyheter