Ålands näringsliv vill att landskapsregeringen ska utreda om en tunnel till Föglö blir mer ekonomiskt fördelaktigt än färja.
Men infrastrukturminister Mika Nordberg (MSÅ) menar att det inte är ett alternativ.
– Att bredda upphandlingen är ett ickealternativ, säger han.

Kommentarer

Är Mika Nordberg något slags

Är Mika Nordberg något slags diktator överden s.k. infrastrukturen, eller är han bara fylld av inbillad makt? Vi får väl ändå utgå från att det finns folk som vet bättre än han; hans uppträdande har länge haft alltför diktatorisk prägel. Ta emot, och visa litet ödmjukhet! "Att få med något som inte ens funnits i tidigare regeringsskrivningar, det fungerar inte, säger Mika Nordberg." är horribelt. Talar han om Bibeln eller Koranen? Eller anser han att en åsikt som står i "regeringsskrivningar" (vad är det - en tidigare okänd förvaltningsterm?) gäller för evigt? En "minister" skall vara lyhörd för andras åsikter.

Bygger man upp

Bygger man upp skärgårdstrafiken på rätt sätt berör en tunnel direkt 1.626 personer dvs betydligt fler än många faståländska kommuner. Beaktar man även genomfartstrafiken till Finland och alla stugägare är det nog endast Mariehamn som kan mäta sig med skärgården vad beträffar antalet trafikerande.

Det bor inte många på Föglö

Det bor inte många på Föglö utan få... 532 människor vilket betyder att en tunnel brutto kostar ca 300 000 euro per föglöbo. Jag är medveten att summan inte alls blir så stor beroende på andra besparingar osv. Men det finns ingen kalkyl utan bara en massa tyckanden och gissningar.

Folk har i alla tider bott i

Folk har i alla tider bott i skärgården. Och kommunikationerna har varit betydligt sämre än dom är idag . Så vad har hänt med skärgårdsbefolkningen ? Är befolkningen utbytt ?Är det enbart inflyttade mesar och gnällspikar som bor där idag ! Man vet vad man gör när man bosätter sig i skärgården !

Tunneln flyttar hela fasta

Tunneln flyttar hela fasta Åland ca 20 km närmare fasta Finland där Ålands största och viktigaste exportmarknad finns. Därtill förbättrar tunneln kommunikationerna till Föglö, runt halva Kumlinge, Kökar och Sottunga dvs 36 % (=4 809 470 000 m2) av Ålands totala yta. På detta område finns det enligt den senaste statistiken 658 bostäder, 1418 fritidshus, 287 uthyrningsstugor och 116 företag, varav de två största bolagen 2017 omsatte 67 000 000 och genererade 6 000 000 i vinst.

Bästa Otto Hojar, med hjälp

Bästa Otto Hojar, med hjälp av beräkningar och analyser enligt Dig här ovan verkar Du tro FS links vara begåvat med förmåga att kunna ge ett åländskt infrastruktur-spektakel evigt liv. Som bara ett exempel, hur stora färjor vill det till mellan Föglö och riket för att klara av den antydda exporten från ”hela fasta Åland” via dem? Som positivt av FS links smått grandiosa analyser i sin helhet framstår att ju fler alternativ och tillskott Landskapsregeringen distraheras av i fallet, som desto mindre ekonomiskt relevant framstår den så kallade kortrutten som sådan.

Hur skulle det vara om Ålands

Hur skulle det vara om Ålands Näringsliv själva bekostade tunnelutredningen? Om de anser att det finns ett stort behov av den, från näringslivets sida sett, så finns det säkert tillgängligt kapital inom näringslivet för en tunnelutredning. Varför skall skattebetalarna stå för alla utredningar?

Sidor

Högkvalitiva tjänster och miljötänk står i fokus för de fem nya företagare som i veckan inledde sin skolning vid Business Lab Åland.
– Det som är kul för i år är att vi har en väldigt ung grupp. Tre av företagarna är yngre än 25 år, säger projektledare Britt Biskop.

Friare regler kring skogsavverkning ska stabilisera den hittills snabbväxande havsörnspopulationen.
Det hoppas landskapsregeringen, som snart klubbar Ålands första förvaltningsplan för rovfågeln.

Alla partierna i lagtinget utom Socialdemokraterna vill tillåta vårjakt på ejder också i år.
Detta trots att EU-domstolen i måndags meddelade att man tagit upp EU-kommissionens väckta talan mot jakten.
– Jag vill jaga sjöfågel även i år, antagligen för sista gången på väldigt länge, säger Jörgen Pettersson (C).

Tvisten om obetalda elarbeten mellan elentreprenören Harrys El Ab och Maxinges byggherre Minimax Ab baserar sig på att Minimax anser sig aldrig fått den slutredovisning som stipuleras i entreprenadavtalet.
– Fortfarande saknas underlag och beräkningar som ger grund för bedömning av slutraten, säger bolaget i sitt svar på stämningen.

Yle borde ha begärt input från Åland innan man släppte sin valkompass. Det säger Pia Johansson, ansvarig för innehållet i valkompassen på Svenska Yle, med anledning av flera märkliga påståenden om Åland.
– Vi har lärt oss en läxa, säger hon.

Flera fullmäktigegrupper i staden är starkt kritiska till den insändare som stadsarkitekt Sirkka Wegelius skrev förra veckan.
– Vi blev närmast chockade över den negativa och uppfordrande tonen i insändaren, säger gruppledaren Roger Jansson (MSÅ).
– Jag måste kunna säga min åsikt, så jag förstår inte hur jag skulle överskridit mina befogenheter, säger Sirkka Wegelius.

EU-domstolen har begärt svar från landskapsregeringen med anledning av kommissionens talan mot den åländska vårjakten på guding. I nuläget kan landskapsregeringen inte svara på vad det får för konsekvenser framöver.
– VI har inte hunnit analysera handlingarna, säger jaktminister Camilla Gunell (S).

En allvarlig olycka inträffade på sportlovet i rulltrappan i hamnterminalen i Kapellskär.
– Vi ska förbättra skyltningen och fördela om personal för att minska olycksrisken, säger hamnens driftchef Peter Lundman.

Inom två månader ska landskapsregeringen svara EU-domstolen om vårjakten på guding.
Hur det påverkar årets jakt är oklart.

Reparationen av bogvisiret på ms Rosella är nu slutförd och hon trafikerar normalt.

Niklas Karlman, biträdande avdelningschef vid infrastrukturavdelningen, är överraskad över hur många frågor som kommit in gällande upphandlingen av Föglötrafiken.
– Avtalet sträcker sig över många år och det ligger en hel del pengar i det, så alla intressenter vill verkligen veta att de förstått allting rätt.

De åländska rösterna kan bli avgörande för ett svenskspråkigt mandat i Europaparlamentet. Det säger Svenska folkpartiets kandidater Nils Torvalds och Anton Nilsson som i helgen tjuvstartade kampanjandet på Åland.

Landskapsregeringens pågående upphandling av ett nytt eldrivet tonnage samt trafiken till Föglö får kritik för att vara diskriminerande. Åtminstone en frågeställare menar att landskapsregeringen stänger ute företag genom att ställa oproportionerliga krav på kreditbetyg, erfarenhet av färjetrafik och reservtonnage.

Fler nyheter