Polerade skönheter från tidigt 1960-tal fram till dagens modeller – alla med en koppling till Volkswagen. Det var vad besökarna i Badhusparken fick sig till livs i lördags när Ålands VW-klubb ordnade utställning.

–  Vi är glada att det alls blev en utställning i år, säger klubbordföranden Robert Eriksson.

På gränsen till banalt.
Så beskriver lantrådet Veronica Thörnroos (C) riksregeringens beslut om landsomfattande restriktioner.

På grund av coronakrisen är den traditionella självständighetsmottagningen på Presidentens slott inställd. I år firar Finland självständighetsdagen på tv den 6 december.

Den 25 september stängde VindAx teckningsperioden för emission inför Långnabbaprojektet – det vill säga vindkraftparken. Då hade man fått in över 18 miljoner euro.

Lagtingets finans- och näringsutskott föreslår att landskapets fjärde tilläggsbudget ska antas, men kommer med en rad påpekanden om behovet av reformer och bättre ekonomisk uppföljning.
Man ställer sig även bakom förslaget att ta upp lån på högst 60 miljoner euro, men efterlyser kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med det långsiktiga underskottet.

Klubbhuset Pelaren firade i lördags sitt 10-årsjubileum med Texas barbecue och livemusik i klubblokalen på Strandgatan i Mariehamn.
– Ju mer man varit här, ju mer har man börjat förstå hur otroligt viktig den här verksamheten är, säger Elisabet Ejvald som varit medlem ända sedan starten.

Genom att berätta och paketera historier från bland annat Åland hoppas teamet bakom den nya resesajten YOYVOY lyfta närturismen i Östersjöregionen.
– En heltäckande funktion som lyfter hela regionen har länge saknats och vi tror att det finns väldigt stor potential, säger Janis Pavuls som är en av fyra initiativtagare.

Ännu är det inte klarlagt om klippfyndet i Apotekarfaret förorsakade Amorellas grundstötning, eller om grundstötningen lösgjorde klippan. Det säger sjökaptenen Bengt Malmberg som ingår i gruppen som utreder olyckan.
– Men det finns ett korn av sanning i påståendet om den öppna luckan, säger han.

Naturvetenskaplig, humanistisk-samhällsvetenskaplig, estetisk samt hälsa och idrott. Det är inriktningarna som studerande vid Ålands lyceum har kunnat välja.
Men från och med höstterminen 2021 tas inriktningarna bort.
– Valet blir friare, säger specialsakkunnig Bodil Regårdh om förändringen.

Nu begränsar regeringen restaurang- och nattklubbsverksamheterna.
Enligt de nya reglerna ska de stänga klockan 01 och alkoholförsäljningen ska upphöra klockan 24.
Detta efter att coronaläget i Finland har förvärrats och krogar pekas ut som platser där smittan sprids.

Det lossnade stenblockets position i Apotekarfaret har preciserats. Därför har Trafikledsverket beslutat förlänga stängningen av farleden till fredagen klockan 16.

Landskapsregeringen förutsätter att man får vara med och diskutera med berörda ministerier inför arbetet med förslag till den nya vårdreformen i Finland. Det framför man i ett utlåtande.
– Vi vill säkerställa att det man gör i Finland inte påverkar självstyrelsen, säger lantrådet Veronica Thörnroos (C).

Laura Vauras har bott på många olika platser och alltid känt sig hemma var hon än befunnit sig.
– Jag skapar mitt liv där jag är och jag känner mig alltid hemma där jag befinner mig för tillfället, säger hon.

Polislagens framtid som blankettlag väckte ny debatt i lagtinget på måndagen. Nu för oppositionen fram ett klämförslag om att LR ska diskutera ändringar i polislagen, trots att dessa ändringar görs i Finlands riksdag.

Fler nyheter