Utkastet till ny lag om barnomsorg och grundskola innehåller flera förbättringar, men uppvisar också tendenser till centralstyrning från landskapets sida gentemot kommunerna. Resultatet av den pågående remissrundan får avgöra vilket det slutliga intrycket av lagen blir.

Kommentarer

Det låter lite långsökt att

Det låter lite långsökt att tala om "centralstyrning" när vi pratar om en total befolkningsmängd på ca 30.000 personer. Det är väl rätt naturligt att Landskapet tar över över områden som vissa kommuner är för små eller har för dålig ekonomi för att upprätthålla. Man får intrycket att ledarskribenten tycker kommunernas bestämmanderätt är viktigare än att skolbarn får rätt till exempelvis stöd i skolan, kurator eller psykolog. Vissa kommuner har svårt att tillämpa alla lagar som finns på grund bristande resurser, både ekonomiskt och personalmässigt. Då är det ju inte konstigt eller illavarslande att Landskapet ser till att skolbarn får de resurser de har rätt till, även om det inte sker inom kommunens ramar.

Dessvärre har allas vår

Dessvärre har allas vår Landskapsregering – med Fru Kommunministern i spetsen – för lång tid framöver ”lyckats” mer eller mindre sabotera varje kommunal önskan om samverkan angående, bland annat, just det som Du är ute efter. Tro bara inte att ett regerings-välsignat, som österbottningar säger, ”påsaatrampande” inom kommunala ramar skulle göra omsorgen om skolbarn vare sig bättre eller billigare! Därtill är tydliga exempel om motsatsen allt för många runt om oss.

Under tisdagens möte i Reykjavik förband sig Nordens länder att bli den hållbaraste regionen i världen.
Det har vi hört förut.
Nu krävs det konkreta åtgärder och intimt samarbete mellan alla samhällsaktörer.

Att skriva på totalentreprenaden för Föglölinjen i det här skedet var förhastat. Bättre då att invänta väljarnas eventuella förtroende innan man spenderar så mycket mer pengar än beräknat.

Båtsäsongen och sommaren lider mot sitt slut och redan är man igång med att planera för nästa sommar, kanske köpa upp sig till en större motorbåt med mer hästkrafter. För att jaga genom skärgården i högsta möjliga fart tycks vara mångas dröm.

Den nya norra linjen mellan Brändö-Kumlinge ska ske på totalentreprenad. Det är ur ett samhällsekonomiskt perspektiv en bra lösning för samtliga parter.

Det skådespel som omger höga makthavare fyller funktionen att betona deras ämbete framom deras person. I tider av komplexitet fyller sådana förebilder en viktig funktion.

Världsekonomin saktar in. Att ECB redan har avfyrat bankens ränte- och stödköpsvapen ökar osäkerheten och ställer krav på euroländerna.

Flera etablerade politiker har aviserat att de inte ställer upp i höstens lagtingsval. Samtidigt hörs flera röster om att det är svårt att hitta nya kandidater. Det är allvarligt och kan på sikt vara en stor utmaning för den åländska demokratin.

Skattegränsen är ett irritationsmoment i handeln med närregionen. Dess betydelse för den åländska ekonomin är trots det svår att överskatta.

En uppsjö av idéer och tankar har presenterats i sommarens gästledare. Det är dock upp till var och en av oss att se till att idéer förverkligas.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Emma Björkman Molin

Debaclet kring den gemensamma räddningsmyndigheten illustrerar flera åländska utmaningar. Utveckling förutsätter att fler vågar lita på varandra.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Malin Lindberg,
utbildningsstrateg.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Victoria Sundberg, Business Area Manager, Card & Mobile Payments/Director of Cards på Crosskey

Fler ledare