Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax. Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

Måste bemöta några påståenden av stadsdirektören Barbara Heinonen i tidningen angående parkeringar och delgeneralplanen.

Landskapsregeringen har som sitt huvudnummer i regeringsprogrammet att Åland ska bli hållbart. Åland ska bli hållbart där alla hjälps åt säger regeringen. Näringslivet har hakat på.

I dagens förtvivlade situation med klimatförändringarna förstår jag att skribenter som Jan Grönstrand tar fram problemen med bil- och båtkörning och andra utsläppskällor.

Igen visar Stephan Toivonen att han inte följer med I fullmäktiges beslut.

Vi socialdemokrater strävar till likabehandling för alla sexuella minoriteter. Stadsstyrelsen behandlade en motion om HBTQIA+ information i skolorna på sitt senaste möte.

Utan överdrift kan jag säga att varje gång jag går ut på stan är det någon som vill prata med mig om äldreomsorgen. Så gott som alla är ledsna och upprörda över det som händer på Trobergshemmet.

Igge Holmberg skriver i inledningen till sin replik: ”du lär ju vara ekonom”. Detta är fake news. Jag är ekonomie magister. Gallupen visade att skärgårdsbornas första val var ”hjälpa på plats”.

Några kommentarer till regeringen Sipiläs planer på att försämra anställningsskyddet på små arbetsplatser. Herr Sipilä påstår att det är en liten fråga som blåsts upp till stora proportioner.

Jag vill upplysa ”Banantuggare” om att det finns flera olika sorters åländska äpplen att få till ett mycket lågt pris.

”Fagerholm”

Stephan, du lär ju vara ekonom, då borde du ju kunna så mycket matematik att du vet att 24 procent inte är en majoritet. Så det er gallup visade var ju att det fanns en majoritet som ville fortsätta som vi gjort förr.

På Åland finns det många båtar, framförallt snabba motorbåtar med stora motorer för att kunna göra över 30 knop. När det gäller motorbåtar räknar man förbrukning per sjömil, inte per mil eller per 100 km.

Åländska miljonärer på Veikkaus spel. Nu är det ju så att en del av Finlands befolkning och hela Ålands befolkning blivit underkända sina mänskliga rättigheter.

Vi kan inte annat än applådera och tacka Maja Hallbäck för hennes väldigt insiktsfulla, kloka och välformulerade insändare i tisdagens tidning om det hotande mobilförbudet i stadens grundskolor.

Ålands framtid varnar i insändare 11/10 för att vi riskerar att ”sälja ut framtidens självstyrelse” ifall målet med en helt ny självstyrelselag slutar med enbart ett reviderat ekonomiskt system.

Fler insändare