Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax. Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

Såg i en annons från en bilfirma hur fult och miljöskadligt det är att ”fultvätta” bilen hemma på gården, och hur miljövänligt det är att göra tvätten i firmans tvättautomat.

Ett växande problem i alla nordeuropeiska länder är den förvrängda befolkningspyramiden, vilket betyder i praktiken att antalet äldre personer ökar medan antalet yngre personer minskar.

Ett öppet samhälle vill vi alla ha med insyn i de beslut som fattas i kommuner och församlingar.

För liberaler, socialdemokrater och moderater i Finström måste det kommit som en rejäl överraskning att en namninsamling gällande folkomröstning var på gång i kommunen.

När jag påtalar allvarliga brister i upphandlingen av Pommerndockan väljer Roger Jansson att inte alls behandla själva saken, endast formen.

Pensioner och pensionsförmåner diskuteras och berör alla. Nu senast följde vi diskussionerna om polisernas pensionsålder.

Nu är besserwisser i farten igen. Att det finns personer som tror sig veta och kunna mer än både polisen och räddningsväsendet är enbart tragiskt.

”kh”

Norra Ålands Pensionärer r.f. (NÅP) påpekade följande i remissvaret till landskapsregeringen.

Är det verkligen bra att äta odlad lax? Jag har fördjupat mig en del i det här med fiskodlingar och har förstått att odlad lax inte alls är lika nyttig som den vilda laxen.

Hur upphandlar Mariehamns stad advokattjänster? Verkar vara ständigt samma advokatbyrå som anlitas.

Ingemar Ackren

Stadsdirektör Barbara Heinonen svarar:

Bästa herr Jerker Örjans. Mariehamns Hamn Ab har inte upphandlat Pommerndockan. Det är helt och hållet ett projekt som ägs och genomförs av Mariehamn stad. Så nu skäller du vid fel dörr.

Roger Jansson

Det är nog dags att räddningsväsendet på Åland ser över sina rutiner hur man ska förfara när det kommer larm mitt i natten om röklukt från en eventuell brand. Bättre att åka ut en gång för mycket, än en gång för litet.

Svar till herr Johan Granlund och hans insändare ”Sanningen om den andra branden i Godby”.

Den internationella handeln har de senaste 50 åren vuxit nästan oavbrutet. Det är den handeln som har gjort Europa, och i synnerhet de små exportberoende länderna i Norden, ekonomiskt framgångsrikt.

Fler insändare