Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax. Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

På torsdag öppnar vallokalen här i Mariehamn. Ja, det är alltså den svenska vallokalen som öppnar för alla som är röstberättigade i svenska valet. Vilka är då röstberättigade?

Den varma och relativt lugna sommaren vad gäller åtminstone kommunstrukturen börjar snart vara bakom.

Nu är det mindre än en månad kvar till det svenska riksdagsvalet. Många svenska medborgare bosatta på Åland har fått sina röstkort och flera utflyttade ålänningar med svenskt pass likaså.

Är det inte månne på tiden att herrar med infrastruktur i sina respektive arbetstitlar stiger åt sidan och ger platserna åt människor som både vill och kan sköta sina jobb, att man inte i nästan varje utkommande tidning Nya Åland eller Ålandstidni

Först betalar vi en snuskigt hög avgift. 20-40 euro per besök. Ändå tvingas vi ta hem de sista soporna till Sverige.Vi kan inte passera stationen på väg till färjan för då kan inte de som kommer till stugan efter oss kasta sopor.

Att diagnosticeras med prostatacancer är en chock på många sätt. Vi är många som är drabbade och det är därför viktigt att veta hur bra allt fungerar när sjukdomen slår till.

Fegt Carina Hoffman som inte vågar svara på Fredrik Rosenqvists fråga om hur de äldre mår på Trobergshemmet. Avgå!

Leije Portnoj

En ny svensk studie har tittat på cykelpendling i Stockholm. Utgångspunkten är att en resväg på 30 minuter, en väg, är rimlig då man cyklar. Resultaten är ganska uppseendeväckande.

Torsdagens Ålandstidning innehöll två reportage som väldigt väl bevisade varför Åland blir en ännu bättre plats med färre kommuner.

Veronica Wolff tycker i sitt svar på min insändare att det var tråkigt att detta drabbade oss, det vill säga att vår mobiltelefon till vår överraskning inte fungerade i Sverige, men hon undviker nogsamt att beröra Ålcoms eventuella ansvar för dett

Global solidaritet är en hjärtefråga för Emmaus Åland. En viktig komponent i vårt arbete för solidaritet är att uppmärksamma Västsahara – Afrikas sista koloni.

Bra att regeringen lyssnar på djur- och markbönder och underlättar uttag av vatten från våra täkter. Däremot måste handläggningen göras mindre byråkratisk. I tider av extrem torka, den värsta i mannaminne, finns inget utrymme för pappersexercis.

I dagens läge lever många med övermäktiga skulder till skumma lånefirmor som bjuder ut sina lån i olika forum. Då dessa ska betalas tillbaka har de stigit i höjden och säljs och köps mellan olika inkassobolag.

För några veckor sedan hade Ålandstidningen några artiklar om antalet boendeplatser på Trobergshemmet och Odalgården i Mariehamn.

Fler insändare