Vill du skriva en insändare? Mejla till debatt@alandstidningen.ax. Ordet är fritt, men texter som strider mot lagar eller de pressetiska reglerna publiceras inte. Även om du skriver under signatur måste namn uppges.

Våren 1947 återflyttade min familj till Åland, och redan då såg Bio Savoy ut som det kristidsbygge det var, och värre blev det med åren.

På rastplatsen vid Marsundsbrons fäste står en skrotbil, en vit Mazda utan regskyltar, krossade fönster och tillbucklad. Jag har talat med byalaget, kommunen, polisen och landskapsregeringen om detta. Bilen har stått där i över ett år.

Niklas Lampi gör ett försök till analys av Åländsk demokrati en ledare med rubriken: ”Åländsk demokrati babblar om allt utom sina vallöften”.

I onsdagens Ålandstidningen hävdar Sara Kemetter och socialdemokraterna att stadsplaneändringen i hörnet Strandgatan/Villagränd strider mot gällande lag eftersom planen inte följer principen om likabehandling.

Angående ”Chrisses” insändare i Ålandstidningen den 22.02.18. Vi som boende på Idrottsgatan har inte klagat på ligamatcherna eller de andra ordinarie aktiviteterna som pågår i Idrottsparken (IP).

Bio Savoy har blivit återupprättad till allmänhetens uppenbara belåtenhet Med detta goda exempel för ögonen är tiden mogen att ta upp Navigationsskolan.

Häromdagen hade Stefan Toivonen en insändare där han med förvåning och bestörtning förundrade sig över att landskapsregeringen via Paf beviljat bidrag till Regnbågsfyren.

Britt Lundberg är resultatinriktad med stort engagemang, energi och kunskap. Ett bevis på detta är hur hon pragmatiskt löser skoldirektörsuppdraget på Kökar. Något som uppenbart inte uppskattas av landskapsregeringen.

Så nu ska ni bygga stora idrottsanläggningar fast det finns viktigare saker att sätta skattebetalarnas pengar på. Det nya Trobergshemmet håller på och rasar ihop redan. Trasiga skåpluckor och stora bubblor på plastmattan.

Vid en K-märkning kan lättnader i gällande krav och tilläggsbyggrätt beviljas med krav om motprestationer vad gäller bevaring och underhåll av den K-märkta byggnaden. Detta styrs genom en stadsplaneändring.

År 2014 fattade lagtinget och landskapsregeringen beslut att gå in för en gemensam strävan mot ett fullt ut hållbart Åland senast 2051.

I ett demokratiskt samhälle är det värdefullt och viktigt att stora investeringsbeslut diskuteras och granskas offentligt.

I tidigare insändare försöker man hitta argument som skulle hindra utvecklingen av idrotten på Åland. Tar mig friheter att svara på tidigare frågeställningar och vidare peka på de positiva effekterna.

Kökar är annorlunda och fantastiskt, inget nytt med det. I stället visar man på hur stor viljan är, när det ska finnas förutsättningar att erbjuda service.

Fler insändare